ru en tr

Утверждение типа средств измерения

Ölçü cihazları tiplerinin onaylanması, devlet metrolojik  hizmetleri makamı tarafından verilen, ölçü cihazlarının tespit edilmiş taleplere uyumunu kanıtlayan ve onayın devlet metrolojik  kontrol ve denetimin yayılma alanlarında kullanılmasına dair uygunluk kararıdır.

Ölçü cihazları tiplerinin onaylanması devlet metrolojik  kontrolünün bir türüdür ve ülkedeki ölçülerin tekdüzeliği sağlanması amacıyla yapılmaktadır. Ölçülerin tekdüzeliğinin sağlanması için devlet düzenleme alanında kullanılan tüm ölçü cihazları zorunlu olarak onaylanmalıdır. Ölçü cihazı tiplerinin onaylanması sırasında doğruluk göstergeler tespit edilir,belirli ölçü cihazı tipinin kontrol aralığı ve yapım yöntemi kurulur. Tipin onaylanmasına dair karar, federal teknik düzenleme ve metroloji  ajansı ( Rostehuregulirovaniye) tipin onaylama amaçları için olumlu deney sonuçlarına istinaden alınır.

^ Back to top